Archive for декември, 2011

ukДокладът е представен на 1 декември 2011 г. на конференцията по Управление на кризи, организирана от Катедра „Национална и регионална сигурност“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Изходната теза е, че в исторически план произходът на науката може да се търси в научните дирения в областта на войната и военното дело. Целта на доклада е да се намери мястото на съвременните отбранителни изследвания в концепцията за Европа като империя – концепция, разработена от европейски философи-традиционалисти, като Освалд Шпенглер и Юлиус Евола. В областта на сигурността и отбраната научните изследвания в ЕС трябва да се провеждат преди всичко в името на Европа, а не за задоволяване на корпоративни бизнес интереси. Задължително условие за това е да се формулира и приложи един качествено нов модел на гражданско-военни отношения на ниво Европейски съюз.

Read Full Post »