Archive for април, 2015

Статия в European Foreign Affairs Review no.1, 2015 Статията е публикувана в международното научно списание European Foreign Affairs Review no.1, 2015. Целта на статията е да допринесе за засилване на концептуалните и теоретични основи на Европейската политика за управление на кризи. Основната теза е, че Европейската политика за управление на кризи няма солидни идеологически основи. Подлага се на критика либералният  метод за идеологическа обосновка, който преекспонира ролята на ЕС като „хуманитарна сила”. В статията се защитава алтернативен подход за идеологическа обосновка в рамките на теоретичната школа на „Европейската нова десница”. Според предлагания подход, една реална и резултатна Европейската политика за управление на кризи може да се осъществява само при наличието на модерна Европейска империя със свои собствени геополитически цели и интереси. Като научен инструмент за оценка и апробиране на различните концептуални модели се предлага иновативна Методология за разработване и експериментиране на Европейски стратегически концепции за управление на кризи.

Read Full Post »