Archive for октомври, 2015

списание Международни отношенияСтатията е публикувана в сп.Международни отношения, бр.4, 2015 г. В нея се дефинира международната среда за развитието на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България. Определят се основните компетентни институции в ЕС и НАТО. Критично се анализират актуалните за България проблеми на международното научно-технологично сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. Тезата е, че понастоящем в ЕС и НАТО е налице много благоприятна международна среда за развитие на националните научни изследвания в областта на сигурността и отбраната, но поради системни проблеми в държавното управление благоприятните възможности не се използват пълноценно. Предлага се решение в рамките на концептуален модел за добро управление на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България.

Read Full Post »