Archive for декември, 2015

Lone_Actors_coverСтатията е публикувана в сборник с доклади от международната научна конференция „Самотните терористи като нова заплаха за сигурността”, издаден през 2015 г. от холандското академично издателство IOS Press. В статията се прави критичен анализ на анти-терористичната политика на ЕС в контекста на нарастващия брой терористични актове от „самотни вълци” в Европа. Основна теза е, че най-слабото място в европейската политика е идеологията. Поради криворазбрана политическа коректност, ЕС не е способен да води адекватна идеологическа борба срещу ислямизма, което подрива и усилията за общоевропейска анти-терористична политика.

Read Full Post »