Archive for юни, 2016

opСтатията е публикувана в сп.Общество и право, бр.3, 2016г. Анализират се правните възможности за усъвършенстване управлението на научните изследвания с цел повишаване независимостта на научните организации в България. Формулират се основи на модерен модел на държавно управление, при който науката не е подчинена, а е равнопоставена на политиката.

Read Full Post »