Статията е публикувана в сп.Геополитика № 1, 2005г. Изследва се взаимодействието между геополитика и информационна война с фокус върху т.нар. правозащитни операции. Пълният текст на статията е достъпен тук

Обредна погача - Исторически музей в Смолян

Обредна погача – Исторически музей  Смолян

Статията е публикувана в историческото списание Ави-тохол № 24, 2003г.  Изследват се имперските и геополитически основания на древната българска религия, наричана условно с термина „тангризъм“. В теоретичен план са представени неочаквани паралели между езотеричното и геополитическото познание.

Статията е публикувана в сп.Военен журнал № 2, 2002г. Съдържа геополитически анализ на избухналия през 2001 г. междуетнически конфликт в Република Македония. Парвят се някои паралели и с опасни процеси във вътрешнополитическото и демографското развитие на България. Пълният текст на статията е достъпен тук

Статията е разработена като изследователска студия № 11 на българския неправителствен Институт за изследване на сигурността и международните отношения (ИИСМО) и е публикувана през декември 2000 г. Това е единственият опит за формулиране на българска позиция по динамичните процеси, които се развиват в ядрото на Руската федерация – в земите на някогашната Волжка България. Пълният текст на студията (на англ. език) е достъпен тук

voenen_zhurnal_6Статията е публикувана в сп.Военен журнал № 6, 1999г. и  представлява комплексна геополитическа интерпретация на българската история от древността до наши дни. Поставя се акцент върху българската имперска идея и  върху евразийските корени на българската геополитическа традиция.  В теоретичен план най-същественият принос е дефинирането на понятието „геополитическо съзнание“. Пълният текст на статията е достъпен тук

Статията е публикувана в сп.Военен журнал № 1, 1999г. Представени са актуалните сръбски геополитически възгледи от периода след подписването на Дейтънския мирен договор и непосредствено преди избухването на Косовската криза. Пълният текст на статията е достъпен тук