Posts Tagged ‘Европейска политика за управление при кризи’

http://espi.or.at/news-archive/857-espi-perspective-on-eu-crisis-management-and-the-security-dimension-of-gmes-online

Този анализ е публикуван в изданието на Института за европейска космическа политика във Виена  – ESPI Perspectives № 63 от м.ноември 2012 г. В него се изследва мястото на европейската космическа програма GMES в по-широкия контекст на европейската политика за управление при кризи. Лансира се хипотезата, че развитието на програмата GMES  е важен тест за способността на Европейския съюз реално да функционира като „модерна империя“ и като глобален геополитически играч. Предлага се нова концептуална рамка за програмата GMES, ориентирана към нуждите на новата европейска геополитика и формиращата се европейска разузнавателна общност.

Read Full Post »