Posts Tagged ‘николай’

nikolay-pavlov-kniga

София, 2017

В книгата се изследват актуалните проблеми на държавната наука за сигурност и отбрана от перспективата на възрожденския идеал за независима българска национална държава. Подлага се на научна критика господстващия понастоящем еничарски подход в политиката за сигурност и отбрана на Република България. Доказва се, че основна пречка за развитието на българската наука за сигурност и отбрана е съществуващата система на политически контрол, която трябва да бъде премахната. В книгата е предложен нов концептуален модел, който защитава самоуправлението на науката за сигурност в Република България и стимулира производството на научни изследвания като национално публично благо.

Цялата книга в pdf.

 

Read Full Post »